English Persian

فرآورده های طیف سبز - کود / فروت ست (Fruit Set)
Highslide JS
فروت ست (Fruit Set)
فروت ست (Fruit Set)
معرفی:
 • - تامین همزمان ازت، روي، بر، فسفر و مولیبدن به همراه اسید آمینه
 • - فراهم نمودن شرایط بیدار شدن به موقع جوانه هاي رویشی و زایشی
 • - نقش اساسی در تشکیل و تکامل تخمک
 • - افزایش میزان گرده افشانی موثر و تلقیح بهتر از طریق افزایش قدرت باروري دانه هاي گرده
 • - افزایش گلدهی و تبدیل گل به میوه
 • - افزایش مقاومت جوانه هاي گل نسبت به سرماي زمستانه و بهاره
ترکیبات:
نیتروژن کل 9% ، روی 8% ، بر3% ، مولیبدن 0/5% ، اسید آمینه آزاد 6/5%
اهمیت:
این کود براي گرده افشانی موثر و تلقیح بهتر گل در درختان میوه در زمان تورم جوانه ها در بهار یا اواخر دوره خواب در درختان میوه طراحی و از مواد اولیه با کیفیت بالا ساخته شده است. تحقیقات متعدد نشان داده است که اولین قدم پس از برداشت محصول و قبل از ریزش برگ اکثر درختان میوه، محلول پاشی (ازت، روي و بر) می باشد. درصورتیکه از این کود بعد از مرحله برداشت و قبل از خزان و یا به خواب رفتن درختان استفاده شود مقاومت جوانه هاي گل را نسبت به سرماي زمستانه و بهاره افزایش می دهد. چنانچه فروت ست در زمان تورم جوانه ها ابتداي فصل رویش محلولپاشی گردد با توجه به داشتن ترکیبات مهم از جمله فسفر، روي، بر واسیدهاي آمینه درصد قابل توجهی از نیاز غذایی و انرژي لازم براي گلدهی و جلوگیري از ریزش گل را فراهم می کند. این ترکیب منحصر به فرد علاوه برگلدهی بیشترمقاومت به سرماي بهاره را بالا برده و باعث افزایش عملکرد می گردد. همچنین استفاده از این ترکیب براي سبزیجات میوه دار( گوجه، خیار،فلفل و... ) تاثیر مناسبی روي گلدهی بیشتر و افزایش تولید میوه هاي یکنواخت دارد.
موارد و زمان مصرف:
کلیه گیاهان زراعی، باغی، گلخانه اي، سبزي و صیفی
نکات مهم:
 • مقادیر توصیه شده بسته به سن گیاه، زمان مصرف، وضعیت خاك، شدت کمبود و میزان عملکرد متفاوت است، بنابراین براي اثربخشی بهتر انجام آزمایش آب و خاك توصیه میگردد.
 • محلول پاشی در هواي آرام و صبح زود یا هنگام غروب انجام گیرد.
 • قبل از اختلاط با قارچکشها و حشرهکشها آزمون اختلاط پذیري انجام شود.
 • دماي مناسب براي نگهداري 5 تا 35 درجه سانتی گراد
 • بهترین دوره ي مصرف تا 3سال پس از تاریخ تولید می باشد.
موارد مصرف محلول پاشی زمان مصرف
درختان میوه 1-1/5 درهزار در دو نوبت: فصل پاییز، 2 تا 3 هفته بعد از برداشت میوه و قبل از ریزش برگ- اواخر زمستان، در زمان متورم شدن جوانه گل و ابتداي فصل رشد-
سبزیجات وصیفی جات 1 درهزار قبل ازگلدهی

ارتباط با ما

آدرس: تهران، فلکه دوم صادقیه، نبش پاساژ گلدیس، کوچه 19 غربی، پلاک 7، واحد 102

تلفن: 44292380-1،44292314-15،44292305-6،44292340-1

فکس: 44292354

پست الکترونیک: kimiyaimport@gmail.com

کد پستی: 1451793531

آدرس تلگرام: https://telegram.me/kimiyagohar