English Persian

کودها / دی اکتا
Highslide JS
دی اکتا
دی اکتا
معرفی:
  • - افزایش فعالیت و کارایی سموم و کاهش دز مصرفی
  • - اثر سورفکتانتی وکاهش تبخیر، پخش شوندگی و چسبندگی بیشتر
  • - کاهش Drift و هدر رفتن محلول سمپاشی
  • - براي کاربر ایمن، بی خطر و دوستدار محیط زیست است.
  • - هیچگونه اثر سوئی روي حشرات مفید ندارد.
  • - دي اکتا محصولی مناسب براي استفاده در کنترل تلفیقی آفات (IPM)می باشد.
ترکیبات:
دي اکتیل سدیم سولفوسوکسینات 70% (وزن/حجم) افزودنی ها و مواد بی اثر30% (وزن/حجم)
اهمیت:
مولکول دي اکتیل سدیم سولفوسوکسینات دو گروه مجزا دارد. گروه آبدوست: متشکل از مولکول سدیم سولفوسوکسینات است. این گروه در واکنش با ترکیبات قطبی به انحلال آنها کمک می کند (مثل شیره ترشح شده توسط شته ها یا پســـیل ها) گروه آبگریز: گروه دي اکتیل که در واکنش با ترکیبات غیرقطبی اجازه انحلال آنها را می دهد. برخی ازآنها کیتین یا واکس ها می باشند. به دلیل گروه هاي قطبی آن، قسمت فعال دي اکتا قادر به حذف شیره از سطح برگ مانند آنچه که پسـیل ها ترشح می کنند می باشند. در دوزهاي پائین دي اکتا به عنوان یک سورفکتانت عمل می کند که موجب کاهش کشـــش سطحی مخلوط اسپري و بهبود قابلیت تعلیق و چســـبندگی آنها می شود. بدین ترتیب،پخش و چســبندگی آن به سطح برگ بهینه می شود .در دوزهاي متوسط به بالا، اثر مواد دفع آفات نباتی را با بهبود جذب آنها توسط غشــاي گیاه افزایش می دهد. زمانیکه به تانک افزودنی اضـافه می شــود اثر تقویتی روي مواد دفع آفات گیاهی دارد. واکس ها یا مواد آلی موجود در لایه کوتیکول برگ را نرم یا حل کرده که این امر موجب می شــود تا سموم سیستمیک بتوانند نفوذ بیشتري در گیاه داشته باشند. این ترکیب بعنوان یک حشـره کش، همانند سایر سموم عمل نمی کند. در عوض، کوتیکول کیتینی حشـره را حل کرده که منجر به آسیب پذیري در برابر عوامل جوي و جلوگیري از گســترش آفات می شود. مصــرف دي اکتا در مراحل قبل برداشت باعث افزایش انبارداري و میزان ماندگاري محصولات می شود.
موارد و زمان مصرف:
همزمان با استفاده از کلیه آفت کش ها
نکات مهم:
  • در ترکیب با روغن ها و مشتقات آنها، پرمنگنات ها، پلی سولفورها یا هر محصولی که حاوي چربی باشد. مثل برخی قارچکش هاي سیستمیک، مصرف نشود. توصیه می شود به علت جلوگیري از ریزش آن از سطح برگ بواسطه دماي بالا و جلوگیري از خروج آب میان بافتی از مصرف آن در دما یا نور شدید اجتناب شود.
< ‍ <
محصول میزان مصرف
گیاهان صنعتی 75 سی سی در100 لیترآب
مرکبات 75 سی سی در100 لیترآب
درختان میوه 50 تا 75 سی سی در100 لیترآب
سبزیجات 30 تا 50 سی سی در 100 لیترآب

ارتباط با ما

آدرس: تهران، فلکه دوم صادقیه، نبش پاساژ گلدیس، کوچه 19 غربی، پلاک 7، واحد 102

تلفن: 44292380-1،44292314-15،44292305-6،44292340-1

فکس: 44292354

پست الکترونیک: kimiyaimport@gmail.com

کد پستی: 1451793531

آدرس تلگرام: https://telegram.me/kimiyagohar