English Persian

فرآورده های طیف سبز - کود / کالرفول
Highslide JS
کالرفول
کالرفول
معرفی:
  • - افزایش عملکرد کمی و کیفی میوه
  • - تامین انرژي، برداشت سریع تر و افزایش عدد بریکس
  • - این ماده با کم کردن رشد رویشی باعث تحریک رشد زایشی می گردد.
  • - فعال سازي آنزیمها، تنظیم آب گیاه و مقاومت در برابر استرسها
  • - افزایش دهنده رنگ و سایز میوه
ترکیبات:
پتاسیم + %25امینواسید10%
اهمیت:
کالرفول داراي جذب سریع از برگ بوده و در درجه حرارت هاي پایین نیز در گیاه حرکت می کند که در درختان موجود در مناطق سردسیر بسیار مهم است. پتاسیم موجود در این ترکیب در متابولیسم کربوهیدراتها و سنتز پروتئین نقش دارد. اسیدهاي آمینه بخشی از فرایند رسیدن میوه و بهبود کیفیت آن را سرعت می بخشد. اسیدهاي آمینه مختلفی در فرایند رسیدن میوه نقش دارند. کالرفول یک محصول مخصوص رنگ آوري و افزایش دهنده طبیعی رنگ با کیفیت بسیار بالا می باشد که حاوي اسیدهاي آمینه و پپتیدها، مواد افزایش دهنده رنگ و عناصر ریز مغذي می باشد. اسیدهاي آمینه مانند لوسیون، متیونین، گلایسین موجود در این محصول که در افزایش میزان رنگ نقش موثري دارند توسط گیاه به سرعت جذب می شوند. مصرف کالرفول همچنین باعث افزایش میزان فتوسنتز و قند گیاه، افزایش ماندگاري خاصیت (انبارداري) میوه و افزایش مقاومت میوه به پوسیدگی هاي نرم شده و میوه ها براي مدت طولانی تر تازه باقی می مانند.
موارد و زمان مصرف:
کلیه گیاهان زراعی، باغی، گلخانه اي، سبزي و صیفی
نکات مهم:
  • مقادیر توصیه شده بسته به سن گیاه، زمان مصرف، وضعیت خاك، شدت کمبود و میزان عملکرد متفاوت است، بنابراین براي اثربخشی بهتر انجام آزمایش آب و خاك توصیه میگردد.
  • محلول پاشی در هواي آرام و صبح زود یا هنگام غروب انجام گیرد.
  • قبل از اختلاط با قارچکشها و حشرهکشها آزمون اختلاط پذیري انجام شود.
  • دماي مناسب براي نگهداري 5تا 35درجه سانتی گراد
  • بهترین دوره ي مصرف تا 3سال پس از تاریخ تولید می باشد.
‍ ‍
موارد مصرف محلول پاشی کود آبیاری
درختان میوه 1/5 تا 2 لیتردرهزار 4-6 لیتر درهکتار
گیاهان زراعی 1/5 تا 2 لیتردرهزار 3-5 لیتر درهکتار
سبزی و صیفی 1/5 تا 2 لیتردرهزار 3-5 لیتر درهکتار
محصولات گلخانه 1/5 تا 2 لیتردرهزار 4-6 لیتر درهکتار

ارتباط با ما

آدرس: تهران، فلکه دوم صادقیه، نبش پاساژ گلدیس، کوچه 19 غربی، پلاک 7، واحد 102

تلفن: 44292380-1،44292314-15،44292305-6،44292340-1

فکس: 44292354

پست الکترونیک: kimiyaimport@gmail.com

کد پستی: 1451793531

آدرس تلگرام: https://telegram.me/kimiyagohar