English Persian

فرآورده های طیف سبز - کود / (Gly Gate) گلای گیت
Highslide JS
(Gly Gate) گلای گیت
(Gly Gate) گلای گیت
معرفی:
  • - افزایش دهنده اثر بخشی علفکش گلایفوزیت (رانداپ)
  • - کاهش دز مصرفی با استفاده از گلاي گیت
  • - پخش یکنواخت قطرات علفکش رانداپ در سطح برگ علف هاي هرز
  • - حلالیت ماده موثره را بهبود می بخشد
  • - نفوذ سطحی را با متورم کردن و یا حل کردن سطح افزایش می دهد.
  • - کاهش هزینه سموم مصرفی
ترکیبات:
سورفکتانت فتی آمین
اهمیت:
سورفکتانتها به دو طریق زیر میتوانند بر روي فعالیت آفت کشها تاثیر بگذارند: آنهایی که کیفیت تثبیت سم پاشیده شده را بهتر می کنند. آنهایی که نفوذ ماده موثر را از طریق لایه کوتیکول افزایش می دهند. کیفیت تثبیت سم پاشیده شده: به منظور رسیدن به پوشش یکنواخت وکامل و مقاومت در مقابل بارندگی و یا آبیاري بارانی سورفکتانتها میتوانند از طریق کنترل میزان توده شـدن، ترشـدگی برگ با کاهش کشش سطحی، چسبندگی و ماندگاري روي سطح هدف کمک نمایند. اثرات سورفکتانت بر روي نفوذ در لایه کوتیکول: افزایش تاثیر علف کش گلیفوزیت کاملا با میزان نفوذ در لایه کوتیکول ارتباط دارد. زیرا این اثر براي موادي که بطور سیسـتمیک عمل می کنند بسـیار مفید است. این ترکیبات می توانند با افزایش احتمال نفوذ، عمل علف کشی (گیاه سوزي) گلیفوزیت را زیادتر نمایند. این گروه سورفکتانتها می توانند بعنوان محلول و یا کمک حلال عمل نموده و اجازه دهند که علف کش گلیفوزیت که محلول در آب است از سدهاي لیپوفیلی در لایه کوتیکول عبور کرده و همچنین در موقع تبخیر قسمت عمده آب همراه سم، می توانند آن را به صورت مایع نگه دارند. این سورفکتانتها اثرات زیر را بر روي هدف ایجاد می نمایند:
نکته:
مقدار مصرف سورفکتانتها با توجه به نوع محصول زراعی مورد حفاظت، چگونگی وضع هوا، نوع خاك، آب مصرفی وغیره می تواند بسـیار متنوع باشد. بنابراین لازم است که آزمون هاي میدانی در مزرعه و با توجه به شرایط محیطی انجام گیرد.
احتیاط:
  • افزودن این نوع سورفکتانتها در موقع مصرف به مخزن سمپاش ممکن است به دلیل عدم سازگاري کامل با سایر مواد در فرمول و یا عدم سازگاري با روش عمل ماده موثره، نتایج بسیار ناخوشایندي در برداشته باشد. مثلا ممکن است در انتخابی بودن علف کش تاثیر نامساعد داشته باشد و یا باعث تشدید گیاه سوزي برخی حشرهکش ها و قارچ کشها شود.
  • محلول پاشی در هواي آرام و صبح زود یا هنگام غروب انجام گیرد.
  • دماي مناسب براي نگهداري 0تا 35درجه سانتی گراد.
  • بهترین دوره ي مصرف تا 3سال پس از تاریخ تولید می باشد.

ارتباط با ما

آدرس: تهران، فلکه دوم صادقیه، نبش پاساژ گلدیس، کوچه 19 غربی، پلاک 7، واحد 102

تلفن: 44292380-1،44292314-15،44292305-6،44292340-1

فکس: 44292354

پست الکترونیک: kimiyaimport@gmail.com

کد پستی: 1451793531

آدرس تلگرام: https://telegram.me/kimiyagohar